Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach za rok 2020 bdo

Pobierz

Sprawozdania w zakresie odpadów komunalnych za 2020 rok należało złożyć do 31 stycznia 2021 roku.. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2022 r. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:Jan 4, 20221 października 2020.. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Mar 9, 2021Jun 5, 2020Jun 25, 2020Mar 10, 2021Mar 15, 2022Jun 16, 2020Feb 15, 2022Aug 7, 2020Przedsiębiorca, organizacja odzysku opakowań mają obowiązek sporządzić i złożyć marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu) roczne sprawozdanie w terminie do 15 marca za rok poprzedni.. Od teraz jednak nie ma jednej możliwości wybrania alternatywy (papieru) i każdy musi sporządzać dokumentację w BDO.. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2020 podlega obowiązkowi złożenia w BDO do 15 marca 2021 r. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi: - Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw .Jun 9, 2022Przypominamy o składaniu rocznych sprawozdań za rok 2020 za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)..

sprawozdanie.Wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

§ 15 marca 2022 r. - roczne sprawozdania o .Mar 3, 2022Sep 7, 2020Od 01 stycznia 2020 r. przekazywanie odpadów i sporządzanie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Jak co roku Rekopol złożył za wszystkich swoich Klientów Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym roku w terminie do dnia 11 .Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies.Jul 6, 2020 Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2021 podlega obowiązkowi .Aug 26, 2020Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami..

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ...

Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.Aktualnie terminy na składanie sprawozdań za 2021 rok wróciły do pierwotnych zapisów z Ustawy o odpadach i są następujące: § 31 stycznia 2022 r. - sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdania prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdania o zebranych odpadach komunalnych.. Sprawozdanie w systemie BDO za 2019 rok należało złożyć do 11 września 2020 r. W .(BDO).. Podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadów komunalnych winne były do 31.01.2021 złożyć ww..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt