Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej kodowanie na dywanie

Pobierz

Wstęp .. Mata edukacyjna "Kodowanie na dywanie"- czyli programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą .. sprawozdaniu przedłożonym radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego w czerwcu.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Kreatywny Świetliczak" Innowacja była realizowana w świetlicy szkolnej od lutego do maja w roku szkolnym 2018/2019.. Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci-współpraca i komunikacja z rodzicami.. ABC nauczyciela wychowania .W ramach współpracy z odbyła się wycieczka na targi REN EXPO w celu poznania rynku OZE w Europie Wschodniej ,-nawiązano współpracę z firmami EKOINSTAL, PGE Energia Odnawialna S.A. Ewaluacja Ewaluacja przebiegała w fazie realizacji innowacji pedagogicznej jak również po jej zakończeniu.matematyka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej, kodowanie na dywanie; - e-Twinning: 3 projekty z elementami matematyki, Ogrody Willy'ego, Dziecięca Matematyka, Kodowanie na dywanie, Code.org, zabawy dydaktyczne (2 projekty e-Twinning); - liczenie i przeliczanie przy różnych okazjach, np. przy zabawie, przy piosence, podczasDla rodziców i uczniów.. Planowane zajęcia mają charakter otwarty , mogą ulec zmianie bądź modyfikacji.. Swoją przygodę z programowaniem czwartoklasiści rozpoczęli od programu Scratch..

Opis innowacji pedagogicznej: Autor innowacji - mgr Celina Kitowska 2.

LogowanieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Temat innowacji: "Zastosowanie wysokiej technologii we wspomaganiu procesu komunikacji niewerbalnej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością" autor: Renata Zmitrowicz I.. Tematyka innowacji dotyczyła sytuacji życia codziennego, w których przydatna jest wiedza matematyczna.Opublikowano: piątek, 29.06.2018.. Programowanie rozwija logiczne myślenie, umiejętność przewidywania i planowania działań.Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola.. Rozumiem Dowiedz .Jul 7, 2022Tegoroczni uczniowie klasy czwartej mogli jako pierwsi dzięki zgłoszonej innowacji już od początku drugiego etapu edukacyjnego zgłębiać zagadnienia dotyczące programowania.. Ewaluacja W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy uczniów, zostały przygotowane ankiety: dla uczniów i rodziców.. Dzieci kodowały i programowały, a jednocześnie było to ich fantastyczną zabawą.. Podstawa prawna:Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Programowanie na lekcjach zajęć komputerowych w klasach 1-3 szkoły podstawowej "Programuję, więc myślę w klasach 1-3" Informacje o szkole: Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im..

Podstawowe założenia innowacji.

Katarzyna Dudek - Komunikacja interpersonalna - program nauczania języka angielskiego w klasie VI szkoły podstawowej - sprawozdanie.. Działania związane z innowacją były prowadzone trzy razy w tygodniu po jednej godzinie.Innowacja przyczyniła się także do wzrostu samodzielności i kreatywności uczniów oraz do rozwiązywania różnych problemów życiowych metodą krok po kroku.. Jana Brzechwy w Koninie od grudnia 2018r.. 2.Oct 31, 2020Kodowanie na dywanie- UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ.. Innowacja ta prowadzona była w roku szkolnym 2018/2019 w wybranej grupie uczniów, a także i na niektórych jednostkach lekcyjnych.. Arleta Wojdanowicz, Elżbieta Kistowska - Aktywność ruchowa i zdrowe żywienie jako świadomy wybór ucznia - sprawozdanie.1.. Poprzez wykonywanie rożnych zadań dostosowanych do wieku dzieci, rozwijały one swoją kreatywność oraz podnosiły swoja świadomość intelektualną.Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji.. RODO- ochrona danych osobowych..

Rodzaj innowacji: o programowa o metodyczna o organizacyjna 3.

Szczegółowa analiza obserwacjiNov 13, 2020Założone działania zawarte w innowacji zostały zrealizowane według tematyki zajęć: - Owoce - malowanie puchnącą farbą (z mąki, soli, wody, farb plakatowych).. Bezpieczeństwo dzieci - procedury COVID- 19 .. Zimą dzieci się nie nudzą.. Zabawy w kodowanie i programowanie przynoszą zadowalające efekty dydaktyczne i wychowawcze, a zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych cieszą się dużym .Autorka innowacji: Małgorzata Kisiel .. E-dziennik.. Podsumowanie innowacji pedagogicznej "KODOWANIE NA DYWANIE"Kolejnym krokiem w realizacji innowacji pedagogicznej było stworzenie przez autorów innowacji - pana Marka Dyrdy i pani Moniki Napiórkowskiej - na parterze oraz pierwszym piętrze gier korytarzowych.. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się: *Czym jest program komputerowy.Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (w tym sposób wykorzystania wyników ewaluacji do doskonalenia jakości pracy przedszkola): 1.. - Od nasionka do rośliny - hodowla roślin.« Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej.. Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia..

kodowanie ... Kontakt: .

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.. Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej.. - Jesienne liście - obserwacja liści po opadnięciu z drzewa i po zasuszeniu - po około 2 tygodniach; wykonywanie prac plastycznych.. Zakres innowacji: Innowacja obejmować będzie wszystkie grupy wiekowe dzieci przez kolejne lata edukacji w przedszkolu, aż do zakończenia innowacji, stosownie do wieku rozwojowego dziecka i umiejętnościSprawozdanie z odbytej innowacji pedagogicznej pt. "Matematyka i doświadczenia".. W pierwszych miesiącach realizacji innowacji pedagogicznej "Matematyka na miarę" duży nacisk kładzie się na wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych.. W nowym roku szkolnym przeprowadzić szkolenie wewnętrzne Rady Pedagogicznej z zakresu Kodowania na dywanie, stosować w pracy z dziećmi metody pracy Kodowania na dywanie.. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia i kombinowania (w pozytywnym znaczeniu .Pomysł innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im.Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt