Posłuchaj nagrania jeszcze raz na podstawie informacji w nim zawartych

Pobierz

Na podstawie powyższych informacji postaraj się wykonać zadania: 4. i 5. ze s. 157-158 (w zeszycie) .Posłuchaj nagrania jeszcze raz , zatrzymując historyjkę po poszczególnych częściach i postaraj się powtórzyć wypowiedzi.. Skorzystaj z nazw w tabelce.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i ułóż fotografie we właściwej kolejnościOtwórz podręcznik na stronie 48.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst.. Powiedz je z pamięci.. (Co jest twoim pierwszym priorytetem?). Przeczytaj opisy i zakreśl odpowiednie wyrazy.. Znajdziesz na nim sprzęt przydatny do przetrwania w trudnych warunkach.. Nie ma magicznej liczby, po której powinieneś przestać.. Zamieszczam tłumaczenie dialogu.. Ponumeruj ilustracje na podstawie piosenki.. Możesz je również zapisać w zeszycie.. using a foreign language - English.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Posłuchaj nagrania.na podstawie zawartych w nim informacji w zadaniach 1— 5 z podanych odpowiedzi wybierz wł… Posłuchaj nagrania jeszcze raz, tym razem rodzic zatrzymuje nagranie, a Ty powtarzaj czynności.Na tym etapie możesz wysłuchać nagrania jeszcze raz.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz.. Wypisz z ramki nazwy tych zawodów, które zostały wymienione w tekście.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, powtórz wyrażenia i wskaż odpowiedni rysunek.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Posłuchaj nagrania jeszcze raz..

Posłuchaj nagrania jeszcze raz, zatrzymuj po każdym zdaniu, i powtarzaj.

Wykonaj zadanie 2 na stronie 67 w zeszycie.. (1-4) właściwy sklep.. W razie potrzeby wysłuchaj nagrania kilka razy: Steps_Plus_Grade_4_PB_Track_41.mp3.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij tabelkę (ex.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Wykonaj zadanie 5 strona 59.. Spróbuj samodzielnie przeczytać wyrazy pod obrazkami.. Произношáние Rosjanie posiadają wiele frazeologizmów na każdy temat, również ten związany z pracą.. I jeszcze raz.. 61 ).. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Wysłuchaj dwukrotnie trzech tekstów (2.20) i na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź.. Posłuchaj nagrania i powiedz, który dialog słyszysz jako pierwszy.. Podkreśl w nich akcenty.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Zapisz w zeszycie komentarze w takiej kolejności jak w nagraniu.. Zapoznaj się z nim.. Question from @Kaxen - Gimnazjum - Język angielskiUsłyszysz dialogi .Na podstawi informacji w nich zawartych dopasuj do każdego dialogu.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj.. Posłuchaj nagrania 3.01 i powtórz wyrażenia.. Posłuchaj nagrania w zad.. Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Teraz posłuchaj nagrania jeszcze raz i wykonaj zadanie 4, str. 41.

Jakie choroby i urazy usłyszałeś?. I jeszcze raz.. Zaznacz czynnosci, które wykonują Josie, Sally i Martin.. Uwaga!. Prześlij zadania na mój adres: do 22 kwietnia 2020r.. Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty.. Uzupełnij je wyrazami z zad.. Zagraj w grę prawda/fałsz:Posłuchaj nagrania i uzupełnij tabelkę w zadaniu 3 na stronie 41 w zeszycie ćwiczeń.. 2: Posłuchaj dwukrotnie rozmowy chłopca z jego tatą.. Szukam bluzki.. Kto jest nowym uczniem w klasie?. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad.. Nagranie znajdziesz na stronie7 04 Posłuchaj całej audycji.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1.1.-1.4. w zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Przeczytaj zdania 1-5 w zad.. Na podstawie informacji w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.Przeczytaj dialogi.. Zapisz w zeszycie jego nazwy w punktach 1-11.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 1-5 odpowiadające jej zdanie A-E.. czy podane zdania (1-4) są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE).. Popatrz na zdjęcia i nazwij zwierzęta na nich przedstawione.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 1-8 w poniższej notatce.. I. Przejdź do zad.. Spójrz na zdjęcie.. Pamiętaj zrób zdjęcie rozwiązanych przez Ciebie zadań (razem trzy strony 57,58,60)..

Posłuchaj jeszcze raz i powtórz zdania.

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij w zeszycie luki 1-4 w poniższej notatce.. Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania jeszcze raz (.). - Zadanie 2: English Explorer New 2.Posłuchaj pięciu wypowiedzi na temat podróżowania.. W oparciu o informacje w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Powtórz każde słowo po dwa razy.. ★ Today, people meet with 4.Posłuchaj nagrania jeszcze raz i wykonaj zadanie 1 ze strony 60 w zeszycie ćwiczeń.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje .b.. Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy dobrze wykonałeś zadanie.. 2.3.Jeśli przeczytałeś to co jest napisane w punkcie 1 naszej notatki, to na podstawie tych informacji możesz wykonać zadanie 2 i 3/ str.60.. Jeśli za drugim razem udało Ci się zrozumieć więcej, niż za pierwszy razem - posłuchaj trzeci raz.. 4.Zadanie 1 - posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst .. Poćwicz czytanie obu dialogów i spróbuj zapamiętać nowe wyrażenia.. Następnie, patrząc tylko na obrazek, spróbuj nazwać dolegliwości w punktach 1-12.. Napisdz zdania w zeszycie.Zad.. w ćwiczeniu 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Posłuchaj nagrania jeszcze raz na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj czy podane zdania (1-4) są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE) wpisz w znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi..

Posłuchaj nagrania i wskazuj odpowiednie zdjęcia.

1.Emma Jenkins is the .. The Lonely Surfer.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj zadanie 2 ze strony 60.dane Popatrz ponownie na obrazek personalne 1 CD1.06 MP3006 Posłuchaj dialogu.. 2 CD1.06 MP3006 Posłuchaj nagrania jeszcze raz.. Poćwicz czytanie historyjki.. Często wpla-tają je w swojej wypowiedzi.. 2.Odpowiedz na pytanie: What is your first priority?. A Chłopiec.B Dziewczynka.. Zapisz dialogi i .Spójrz na zdjęcia i powiedz, co na nich widzisz (Unit 5: czynności sprzyjające zdrowiu.. Jeśli za trzecim razem udało Ci się zrozumieć więcej, niż za drugim razem .Następnie posłuchaj nagrania jeszcze raz i przećwicz czytanie.. Jade: Przepraszam.. Zadanie 2 - przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź na zadane pytania.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).Usłyszysz dwukrotnie informacje o loterii.. Jest to wzór, na podstawie którego będziesz budować własny dialog.. Uzupełnij dane chłopca.. Posłuchaj nagrania 3.32 i wskazuj zdjęcia zgodnie z kolejnością w nagraniu.. Otwórz ćwiczenia na str. 36.. Na podstawie informacji w nim zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach1-5 W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie … trzy wyrazy.. {file80902} Przydatne słownictwo znajduje się w podręczniku na str. 70.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt