Pisania charakterystyki

Pobierz

Cechy charakteru bohatera I i II - zestawione ze sobą.Skupmy się na technicznym aspekcie pisania charakterystyki postaci.. Druga dotyczy form użytkowych , jak np. podanie, życiorys, ogłoszenie, zaproszenie.Plan i elementy charakterystyki.. Obejmuje prezentację postaci literackiej, tworzenie jej portretu psychologicznego.Jest jedną z odmian charakterystyki.. Podczas pisania charakterystyki zwróć uwagę na wszystkie cechy postaci, również te nienazwane, wnioskuj i analizuj.. W Twojej charakterystyce powinny znaleźć się następujące informacje: 1.. Pracę taką tworzymy, zestawiając obie postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Ile akapitów ma charakterystyka postaci?Sep 16, 2021Temat: Jak napisać charakterystykę ?. Przedstawienie postaci.. Pomogą Ci w tym poniższe notatki: Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.Jak pisać charakterystykę.. - imię i nazwisko.. Przedstawienie bohatera Odpowiadasz na pytania typu: kim był, gdzie mieszkał, kiedy żył, z jakiego środowiska się wywodził, czym się zajmował, ile miał lat.Plan pracy, czyli jak napisać dobrą charakterystykę?. Rozwinięcie.. Jej stworzenie - wbrew pozorom - nie jest wcale łatwe.. WstępSep 16, 2021Zasady pisania charakterystyki precyzują, że powinna ona zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie..

Definicja charakterystyki.

Kolor oczu, kolor włosów, mały czy duży nos, długość włosów, wzrost (wysoki, niski…), postura (szczupły, wysportowany, grubszy…), znaki szczególne (pieprzyki, długie palce u rąk, chudość…).. Charakterystykę pisze się według ściśle określonego, ale uniwersalnego planu, który obejmuje: wstęp, rozwiniecie, zakończenie.. Zakończenie natomiast zawiera ocenę bohatera.. Jeśli opisujemy charakterystykę bohatera literackiego należy podać tytuł utworu, z którego ta postać pochodzi.. Pierwsza z nich jest poświęcona dłuższym formom wypracowań - są tam wskazówki, jak napisać m.in. opowiadanie, opis, charakterystykę czy rozprawkę.. - wiek, miejsce zamieszkania.. Z tekstu dzieła wyszukaj fragmenty, dotyczące wyglądu postaci, jej pochodzenia, sposobu bycia, cech charakteru.Pierwsza z nich jest poświęcona dłuższym formom wypracowań - są tam wskazówki, jak napisać m.in. opowiadanie, opis, charakterystykę czy rozprawkę.. Najprostszym podziałem tego rodzaju pisma jest wstęp - rozwinięcie i zakończenie, jednak w przypadku charakterystyki można ten podział nieco rozwinąć: 1.. Cechy wyglądu.. Wstęp zawiera ogólne informacje o bohaterze, które są rozszerzane o szczegóły na etapie rozwinięcia.. Należy napisać jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi, ile ma lat, gdzie mieszka, czym się zajmuje..

Cechy charakterystyki.

Trzecia część to ćwiczenia praktyczne oparte na najczęściej spotykanych w szkolnej praktyce tematach.Charakterystyka to wypowiedź, której celem jest całościowy opis postaci.. - wykształcenie.. Pierwszy akapit.. Zgromadź wszystkie .Ze względu na konstrukcję postaci bohatera, ilość bohaterów, o jakich się pisze oraz stopień wnikliwości, charakterystykę dzieli się na kilka typów: - charakterystyka porównawcza - zestawione w niej zostają charakterystyki co najmniej dwóch bohaterów w celu porównanie ich poprzez wychwycenie różnic i podobieństw,Żelazne zasady pisania charakterystyki.. Drugi akapit.O czym możesz pisać?. Krótko przedstawić opisywaną osobę.. Druga dotyczy form użytkowych, jak np. podanie, życiorys, ogłoszenie, zaproszenie.. Rodzaje charakterystyk.Jak napisać charakterystykę Tak jak wiele innych pism chrakterystyka powinna być podzielona na kilka części.. A pomoże nam w tym gwiazda skojarzeń, bo przecież o skojarzenia piszącego chodzi.. Dlatego forma ta obejmuje ogół zabiegów służących jej prezentacji.. WYGLĄD.Jak krok po kroku napisać charakterystykę postaci: 1.. Charakterystyka.. Wskazówki: 1.. Jak napisać charakterystykę?. Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.. Wstęp.. Wreszcie - ważnym elementem tej formy wypowiedzi jest ocena postaci.Feb 11, 2021Zobacz jak napisać charakterystykę, jaki układ elementów zastosować, jakie występują jej rodzaje, zapoznaj się z przykładem charakterystyki..

Dziecko najczęściej siada do pisania wypracowania bez planu.

Spróbuj znaleźć te cechy, które pomogą wyobrazić sobie opisywaną przez Ciebie postać.1.. Pochodzi z rodziny.. zajmuje się.. ".Apr 21, 2022Jan 12, 2021Jak napisać charakterystykę?. Wstęp: ogólnie przedstaw bohatera, o którym będziesz pisał (najważniejsze informacje) Np. "XY (imię i nazwisko) jest głównym bohaterem powieści (tytuł i autor).. Bardzo ważna jest przemyślana koncepcja całości, której filarami są: plan charakterystyki oraz elementy charakterystyki.. a) napisz sprawdzoną formułkę: [ (imię i nazwisko bohatera) jest (głównym/drugoplanowym.). bohaterem powieści (autor) pt (nazwa książki)] b) ile ma lat, co stało się z jego rodzicami, gdzie mieszka (skąd pochodzi), co robi (np. poszukuje wuja.). Co to jest charakterystyka?1.. Charakterystyka - to praca prezentująca i oceniająca bohaterów literackich lub filmowych.. Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi.. Polega na wyliczaniu i uporządkowaniu cech danej osoby oraz udowadnianiu na przykładach, że dana osoba rzeczywiście nosi te cechy.. Z uwagi na to, że autocharakterystyka jest jedną z odmian charakterystyki, to zasady ich tworzenia są takie same.. - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia.Wyróżnia się kilka rodzajów charakterystyk: * charakterystyka indywidua - przedstawienie jednej postaci; szczególną formą charakterystyki indywidualnej jest autocharakterystyka, w której opisujemy samych siebie, * charakterystyka porównawcza - przedstawienie więcej niż jednej postaci, mające na celu pokazanie różnic i podobieństw między nimi, * charakterystyka zbiorowa - przedstawienie grupy ludzi, * charakterystyka bezpośrednia - cechy postaci nazywane są wprost .charakterystykę pośrednią, którą uzyskujemy, analizując jej wypowiedzi, sposób myślenia, zachowania itd., charakterystykę indywidualną (jednej postaci), charakterystykę zbiorową (grupy, np. klasy), charakterystykę porównawczą, w której opisuje się dwie postacie, przedstawiając podobieństwa i różnice między nimi.Celem charakterystyki porównawczej jest znalezienie podobieństw i różnic bohaterów..

Zadanie 1 Przypomnij sobie informacje na temat tworzenia charakterystyki postaci.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt