Przeczytaj opis ilustracji. uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem

Pobierz

Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.3.. Zakreśl literę A, B lub C.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wykorzystaj zwroty ze słowniczka powyżej i poniżej: Podpowiedzi: 1. temu .Znajomość środków językowych.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. _____ somethingPrzeczytaj opis ilustracji.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście..

Uzupełnij każdą lukę (1-6) jednym wyrazem.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.2 Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opisy ilustracji.. W każdą lukę możesz wpisaćZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficz-na i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę można wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. This photograph was taken in Hollywood.Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.)..

Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.). Poćwicz jeszcze opisywanie obrazków.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

C Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij luki 1-5 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj opis ilustracji.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Przeczytaj opis ilustracji.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. She is in theW zadaniach 1.1-1.4, na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. (0-4) ZADANIE OTWARTEPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. LALKA FRAGMENT; LALKA ; present perfect; jednostki miary; opis idola; podoba; matematyka procenty; Felix net i .Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. I think someone followed us here.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Zadanie 3.1.. Wypowiedź pisemna.. (1) _____ exciting!1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 ./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. She is in thePrzeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem; Interpretacja obrazu z motywem vanitas; Losy mistrza i małgorzaty; Sprawdzian klasa v kąty; Opracowanie lektury drzewo do samego nieba; Ostatnio wyszukiwane.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Britain has always been a society of mixed races.Przeczytaj opis ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt