Tętniak aorty brzusznej leczenie endowaskularne

Pobierz

Jednakże nie każdy tętniak może być zaopatrzony w sposób endowaskularne a wyniki długoterminowe zabiegów wewnątrznaczyniowych nie są lepsze od wyników zabiegów chirurgicznych.. Zwrócono uwagę, że w grupie chorych wysokiego ryzyka występuje mniej powikłań w porównaniu z klasyczną metodą operacji [14].Wstep: Celem pracy byla prospektywna ocena wynikow leczenia chorych z tetniakami aorty brzusznej za pomocą endoprotez: Zenith, PowerLink, Excluder w Klinice Chirurgii Ogolnej i Naczyn Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.. Prezentuje prof. Jacek Szmidt.. Najczęściej przeprowadza się ją jako zabieg planowany przy tętniakach aorty wstępującej i łuku aorty.Chirurg naczyniowy dr n. med.. W badaniach epidemiologicznych obserwuje się stałySposób leczenia tętniaka aorty brzusznej zależy od jego wielkości, tempa wzrostu, występowania objawów i stanu ogólnego chorego.. W analizowanej grupie bylo 44 .Leczenie ednowaskularne stanowi alternatywę dla klasycznego chirurgicznego leczenia tętniaków, obarczonego dużym ryzykiem powikłań kardiologicznych.. Adam Kukliński Chirurg naczyniowy Radom Do zabiegu kwalifikuje sie niebjawowe tętniaki od 5 cm u mężczyzn i od 4,5 cm u kobiet.Operacja tętniaka aorty brzusznej polega na usunięciu i zastąpieniu, zmienionego tętniakiem odcinka aorty, sztuczną protezą naczyniową - cały proces przebiega w znieczuleniu ogólnym gdyż jest to operacja otwarta a Pacjent w celu zachowania pełnej wydolności oddechowej podłączany jest do respiratora..

Punkty końcowe lub oceniane zmienneTętniak aorty brzusznej - widok śródoperacyjny.

Jako badanie podstawowe w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej stosowana jest ultrasonografia dopplerowska, a po postawieniu rozpoznania .Zabieg endowaskularnego zaopatrzenia tętniaka polega na wprowadzeniu przez pachwiny specjalnych protez wewnątrznaczyniowych tzw. stent-graftów, które wyłączają przepływ w tętniakowato zmienionej tętnicy głównej (aorcie).. Dlatego należy rozważyć leczenie endowaskularne każdego chorego z tętniakiem aorty brzusznej z grupy wysokiego ryzyka.Metoda endowaskularna stanowi alternatywę dla klasycznego chirurgicznego leczenia obarczonego dużym ryzykiem powikłań kardiologicznych M ateriał i metody: W latach 2007-2009 metodą endowaskularną leczono 187 chorych, u których rozpoznano tętniaka aorty brzusznej o średnicy powyżej 5,5 cm lub poniżej 5,5 cm z cechami rozpadu ściany.. Pozdrawiam dr n. med.. Źródło: Dokumentacja fotograficzna Kliniki Kardiochirurgii .. Bohdan Solonynko opowiada o historii leczenia tętniaków aorty brzusznej, jak leczyli tętniaka kiedyś i teraz.0:10 Pierwsze wzmi.2 days ago2 days agoW przypadku tętniaków aorty brzusznej aktualne wytyczne dotyczące leczenia sugerują wykonanie planowej naprawy chirurgicznej, gdy średnica tętniaka jest większa niż 5 cm..

Następnie stent-graft zostaje otwarty w miejscu, w którym znajduje się tętniak.

Leczenie endowaskularne Operacja wewnątrznaczyniowa służy zabezpieczeniu .Zabieg endowaskularny przeprowadza się poprzez dostęp przez tętnice udowe, przez które wprowadzona zostaje prowadnica z umieszczonym na niej złożonym stent-graftem.. Wykonując precyzyjne cięcia .Chorych przydzielano losowo do 2 grup, w których wykonywano odpowiednio planową operację naprawczą tętniaka aorty brzusznej sposobem: - wewnątrznaczyniowym (EVAR), - otwartym.. Wskazaniami do zabiegu są tętniaki aorty brzusznej i piersiowej.tętniaków aorty brzusznej zwłaszcza w grupie chorych wy- sokiego ryzyka.. W grupie pacjentów powyżej 80. roku życia było Jednak ostatnie dane dotyczące pacjentów w wieku 60-76 lat sugerują postępowanie medyczne w przypadku tętniaków aorty brzusznej o średnicy mniejszej niż 5,5 cm .Operacja klasyczna zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej, w tej grupie pacjentów, z pewnością niosła-by ze sobą znacznie większe ryzyko okołooperacyjne niż leczenie endowaskularne..

Chorzy po ...Endowaskularne leczenie tętniaka pourazowego aorty brzusznej przeprowadzono również w Zabrzu w 1999 r. [12, 13].

Do oceny ryzyka około-operacyjnego można posłużyć się skalą P-POSSUM.. Słowa kluczowe: tętniak aorty brzusznej, leczenie endowascularne, znieczulenia miejscowe, analgosedacja Summary• zarówno do leczenia tętniaków podnerkowych, jak i tętniaków obejmujących tętnice trzewne • znieczulenie zewnątrzoponowe, bez konieczności znieczulenia ogólnego • dostęp do aorty otrzymuje się przez tętnice udowe w okolicy więzadeł pachwinowych i niektórych przypadkach konieczny jest dodatkowy dostęp od tętnicy ramiennej • operacja polega na …analizie kosztów, jest procedura wg klasyfikacji ICD-9: 39.711 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu, finansowana w rodzaju leczenie szpitalne w ramach grupy Q01 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty, znajdującej się w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w sekcji Q - Choroby naczyń.2 days agoZ drugiej strony leczenie endowaskularne obarczone jest dużą ilością reinterwencji lae jest mniej obciążające dla pacjenta i nierzadko można wykonać taki zabieg w znieczuleniu miejscowym..

Material i metody: Od lipca 2000 roku do czerwca 2003 roku 52 chorych z tetniakiem aorty brzusznej leczono za pomocą stent-graftow.

Jako badanie podstawowe w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej stosowana jest ultrasonografia dopplerowska, a po postawieniu .Operacja klasyczna TAB jest metodą leczenia stosowaną w chirurgii naczyniowej z pewnymi modyfikacjami od przeszło 50 lat.. Ponadto leczenie endowaskularne posze- rzono przez opcję "hybrydową", czyli implantację prostej endoprotezy z okluzją kontrlateralnej tętnicy biodrowej oraz wykonaniem przęsła skrzyżowanego udowo-udowego.. Wnioski: Leczenie endowaskularne tętniaka aorty brzusznej jest bezpieczne, z małym ryzykiem wystąpienia istotnych powikłań okłooperacyjnych i odległych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt