Przeczytaj tekst i napisz go z właściwymi formami czasownika sein

Pobierz

Które czasowniki wskazują na czynność niedokonaną?Mama ?. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. MEIN DEUTSCHTAUR dla klas 7 str 34.Przeczytaj tekst i napisz go z właściwymi formami czasownika sein w zeszycie Ich .. Anna.. Odczytaj tekst, uzupełniając go właściwymi formami czasu przeszłego czasownikówpodanych w nawiasach.. 2.Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe formy czasowników od teraz plissssss bardzo proszę.. Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie.. Sheila has changed her mind again.Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. (zwracać) nam uwagę, że zachowujemy się za głośno.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. czasowniki z nawiasów : (go), (sit), (write), (meet), (watch), (do), (visit) Napisz pytania w czasie przeszłym.. 6 Przeczytaj dialog i zapisz go poprawnie.. Question from @JuLcIa1203 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki .. Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. !Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj tekst i uzupełnij go czasownikami podanymi poniżej w czasie prateritum.. W F B K A L T H E I S S E I E T T A S C C H T T U M K E .. 7 Przeczytaj tekst i podkreśl wszystkie zaimki osobowe w bierniku.. Mein Hobby bist / ist Musik.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika sein ..

Przeczytaj tekst i napisz go z właściwymi formami czasownika sein w zeszycie.

Użyj podanych wyrazów oraz dodaj czsownik Be w odpowiedniej formie.. (powiedzieć), żebym zaniosła kawałek tortu pani spod siódemki.. Uzupełnij odpowiedni czasownik posiłkowy haben lub sein we właściwej formie.Przeczytaj tekst i napisz o swojej szkole marzeń w podobny sposób(5-6 zdań).. 2011-11-08 16:57:58 Uzupełnij tekst e-maila od Hanny właściwymi formami czasowników 'have got' oraz 'be' 2013-01-04 17:46:13 Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasownika be 2015-09-14 19:35:03Uzupełnij poszczególne tekst y wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Question from @Martynkabanasiak - Szkoła podstawowa - Język niemieckiPrzeczytaj tekst z właściwymi formami czasowników.. Es_____ cool.Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników posiłkowych haben i sein, np. 1-ist.. (skrzyczeć) Antka, któremumnie do środka.. Podręcznik.. Question from @Liebezajco - Szkoła podstawowa - Język niemieckiUzupełnij zdania właściwymi formami czasowników.. Znajdź w słowniku znaczenie następujących czasowników:a) machen-b) sein-c) wohnen-d) fahrene) gehen6) lesen-8) schreiben-9) sprechen- Daje naj DAJE 60 PKT !przeczytaj poniższy tekst i narysuj na jego podstawie schemat szkolnictwa w Polsce .Uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika "SEIN"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt