Napisz wzory systematyczne soli o podanych wzorach

Pobierz

Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny.. Ocena użytkowników: 3 .. 2012-02-18 21:13:55; Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. zapamiętać, że KAŻDA SÓL POCHODZI OD JAKIEGOŚ KONKRETNEGO KWASU I MA JEGO RESZTĘ KWASOWĄ !. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.. Napisz pięć znań o tym, kim zostaniesz w przyszłości i czym będziesz się zajmować.. Używany jako materiał budowlany.. Np. H 2 O to wzór sumaryczny wody.. Rozwiązania zadań.. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego iOtrzymywanie soli.. tworzyć nazwy soli;.. wzór krzemionki, podaje nazwę systematyczną podaje nazwy soli bezwodnych ,zapisuje wzory.. Znanych jest wiele metod otrzymywania soli.. (Dodanie listy źródeł bibliograficznych lub linków zewnętrznych nie jest wystarczające).. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapis u dołu ekranu znika, a w centralnej części ponownie pojawia się projektowany wzór soli..

Napisz nazwy , wzory strukturalne i sumaryczne podanych soli.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.. W postaci wapienia stosowany jako kamień budowlany, zaś w formie sproszkowanych skał wapiennych jako surowiec do produkcji wapna palonego.Bardzo drobno zmielony może być także wykorzystywany jako biały barwnik - w .Wracamy do naszego polecenia "Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) wapnia" Wzór sumaryczny to taki "zwykły", bez kresek.. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.. Np.Przedstaw zastosowania następujących soli: węglanów, siarczanów(VI), azotanów(V) i fosforanów(V).. + Zastosowanie Budownictwo..

A. wzory soli kwasów: chlorowodorowego,.

Ałuny to inaczej sole podwójne, ale są również solami uwodnionymi.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejPodaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. Pytania i odpowiedzi .. Nazwa systematyczna: Wzór:Część H3 odsuwa się w lewo i znika, a przy reszcie kwasowej pojawia się informacja o ładunku jonowym 3 minus.. Nad wzorem reszty kwasowej pojawia się rzymska liczba trzy.Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Ałuny.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej..

Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.

Fe(NO2)3 - azotan(III .Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) _____ siarczek ołowiu(IV) _____ tlenek baru _____ tlenek żelaza(III) _____ .. Uzupełnij wartościowość pierwiastków chemicznych w .. 1.Napisz reakcję i wyrównaj: a)tlenek azotu(III) + tlenek glinu 2.Napisz jonowo następujące reakcje: b) Pb(NO₃)₂+2KJ -> c)Mg+H₂SO₄ -> .. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz, że reakcja Przedmiot .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Rozwiązanie: WZÓR STRUKTURALNY oprócz rodzaju i liczby atomów przedstawia sposób ich połączenia, np.napisz wzory sumaryczne soli o podanych.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) ...Wzory i nazwy soli.

Napisz jonowy skrócony zapis reakcji zobojętniania.. Pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla: →.. Żeby napisać wzór soli, trzeba umieć określić .Uzupełnij zdania.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. !Rozwiązane zadania z chemii dla gimnazjum i liceum - zadania z chemii nieorganicznej, organicznej, stężenia, mol - online i za darmo!. 2017-03-19 18:22:34; Podaj Nazwy .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan soduNapisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Wzór soli.. DUŻYMI LITERAMI napisz formy czasu przyszłego, a .1.. Zapis trzy minus zamienia się w rzymską liczbę trzy.. 2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Teraz musisz koniecznie(!). a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH Dla dociekliwychNapisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. Aby łatwiej je zapamiętać, można posłużyć się tabelą.. Nazwa.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków: Rozwiązanie: Zadanie 7. Podaj wartościowość pierwiastków w następujących związkach: Mn 2 O 7, N 2 O 3, SO 3, Na 2 O, H 2 S, FeO, NO 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt